Estructures permanents per les petites “aules” rurals de Bomoanga i Makalondi

AlumnesEl programa d’alfabetització es molt important per augmentar les possibilitats de la població de la zona a tirar endavant per la via de l’autopromoció. No saber llegir i escriure els limita no només a la promoció a l’hora de trobar una feina, sinó també la capacitat d’ampliar la seva cultura a tots els nivells: sanitari, participació en projectes de desenvolupament, constitució de cooperatives, participació em la visa política d ela comunitat i del país…

Ela mateixos centres que s’han equipat amb pissarres i bancs metàl.lics, ens fan la demanda d’uns coberts que no s’hagin de renovar cada any.

Es tracta d’una infraestructura molt senzilla, consistent en unes barres metàl.liques i una coberta de planxa o uralita. La paret, que no arribaria fins al sostre, la faran ells mateixos amb blocs de fang.

El pressupost aproximat de cada estructura és d’uns 700€, i la demanda es per 20 localitats, fent un total de 14.000€ aproximadament.

Entrada similar