Biblioteques Bomoanga i Makalondi

Creació de mini-biblioteques pels centres de la zona Makalondi i Bomoanga.

A part de les poques poblacions equipades amb biblioteca del programa de Cadev-Niger, els alumnes d’alfabetització no poden aconseguir cap mena de llibres, tant pel cost fora del seu abast, com per la inexistència de res semblant a llibreries, premsa, etc…

El CSD (Comitè de Solidaritat i Desenvolupament local) d’aquesta zona ha fet la demanda de llibres per deixar als alumnes, en tots els centres on es trobi una persona responsable del control de préstecs. La intenció d’aquest projecte és continuar la formació i cultura d ela població alfabetitzada, creant una mena de mini-biblioteques consistents en baguls que es puguin tancar per la conservació dels llibres, amb una dotació bàsica de volums en les llengües locals i en francès.

Els llibres es podran anar intercanviant d’una població a l’altra cada cert temps.

El pressupost de cada bagul amb els seus llibres és d’uns 500€ aproximadament, i la demanda és per uns 20 centres, el que suposa un total aproximat de 10.000 €.

Entrada similar