Molí de grà de Daboanti

Compra i instal.lació d’un molí de grà, amb la construcció d’un hangar amb estructura metàl.lica.
Projecte dirigit a augmentar les capacitats i l’autonomia del col.lectiu de dones Todima a zona rural de Daboanti (Bomoanga), amb la instal.lació d’un molí de gra, per promoure la seva participació real i efectiva en els processos econòmics, productius i del seu desenvolu-pament humà.

Presentació del projecte:

El col.lectiu de dones TODIMA a fi de potenciar-se econòmicament, sol.liciten la instal.lació d’un molí de gra, que gestionarà el propi col.lectiu Todima, a Daboanti.

L’iniciativa promou al col.lectiu de dones dins del sector econòmic-productiu i les alleugerirà dels durs treballs domèstics que totes les dones, que viuen en aquella zona, han de suportar.

Subvencionat pel Ajuntament de Barcelona.

Molí de grà de Daboanti

Entrada similar