Equipament aules Bomoanga i Makalondi

 

Equipament (banc metàl.lics i pissarres ) de les “aules” dels petits poblats de la zona de Bomoanga i Makalondi.

A les poblacions mes grans hi ha centres d’alfabetització i biblioteca, però a les petites poblacions les classes es fan a l’aire lliure, aprofitant l’ombra d’algun arbre, i sense cap mes recurs que una pissarra de fusta que cada any es mengen els tèrmits.
Tampoc tenen bancs o cadires per seure i ho fan sobre troncs ajaguts.

es evident la necessitat d’una infraestructura mínima de bancs i pissarres metàl.liques que resisteixin el clima i els tèrmits.

Compra, transport i repartiment del material als petits centres de la regió.

Pressupost del projecte: 12.000€. Ja està en funcionament.

 

Entrada similar