Construcció d’un centre d’alfabetització de joves i adults a la regió de Bomoanga

El responsable del projecte de formació de joves i adults a CADEV-Niger és Josep Frigola, pare blanc empordanès amb més de 40 anys d’experiència a l’Àfrica.

L’entitat que representa, CADEV, és una ONGD local que executa els projectes de desenvolupament amb una rigorositat, transparència i eficàcia admirables.

A través d’aquesta entitat, el Comitè de Solidaritat Local de Bomoanga, regió a 150 k. de Niamey, ens va sol.licitar ajuda per la construcció d’un nou centre per a la formació de joves.

Ells hi posarien els terrenys i la mà d’obra, i DNÍGER hauria de buscar el finançament de la resta dels materials.

El març de 2007, un equip de cooperants de DNÍGER.CAT varen visitar el terreny on s’havia de construir el nou centre i signaren el conveni de col.laboració amb el Comité de Bomoanga.

Al cap d’un mes el centre ja s’havia començar a construir.

El pressupost d’aquest projecte era d’uns 10.000€. Es va portar a terme gràcies a la col.laboració de 8.000€ de l’Ajuntament de Figueres i la resta amb part del premi “memorial Maria Pagès” concedit per la Fundació Sant Vicenç de Paül.

El centre està en funcionament des del desembre de 2007.

Entrada similar