Des del 2007, any en que es va fundar Dníger.Cat, l’entitat ha treballat per donar suport al projecte “Education Pour Tous”, d’alfabetització i educació dels joves i adults que fa més de 20 anys que es realitza amb gran èxit de resultats des de Cadev a tot Níger.

   El 70% dels participants assoleixen els objectius en els 3 anys que dura la formació, doncs el sistema d’ensenyament és d’una gran efectivitat i té una estructura molt sòlida a tot el territori de Níger.

aprenent projecte alfabetització

L’única subvenció que demanem per aquest projecte és la de l’Ajuntament de Figueres, que ja el 2008 el va subvencionar com a projecte municipal.

Objectius i finalitat del projecte

Objectius generals

Augmentar les capacitats humanes i socials augmentant:

 • Les capacitats d’actuació dels col·lectius organitzats com a cooperatives i de les persones que els integren al sector de l’educació.  Precedent projecte Alfabetització de més de quinze  anys de continuïtat  organitzat a través dels Comitès de Solidaritat i Cooperació (CSD) existents
 • Les capacitats d’integració de col·lectius femenins organitzats i de les persones que els formen al sector social i econòmic. Potenciació de les cooperatives femenines .
 • El reconeixement dels drets de la dona
 • El dret fonamental a l’educació, sobretot a les comunitats indígenes del sud de Níger on l’índex d’alfabetització és pràcticament cero

Els resultats que esperem, segons l’experiència dels precedents esmentats, son:

 • Canviar la vida de les persones alfabetitzades en el transcurs dels tres anys que dura el projecte, donant-los les eines per a la seva realització personal i obrir-los les portes al coneixement i la cultura.
 • Que les dones participants durant els tres anys que dura el programa  tinguin una experiència i una consideració dins la seva i altres comunitats.

Transversalment, l’execució d’aquestes activitats, porta  els següents avantatges:

 • L’accés a l’educació, reconegut a la declaració dels Drets Humans.
 • La millora de la salut mercès a l’accés a la cultura sanitària que s’imparteix en el mateix curs d’alfabetització.
 • L’augment de l’esperança de vida, considerat estadísticament de 5 anys en la dona pel fet de la seva escolarització
 • El reconeixement del paper de la dona dins la pròpia comunitat.
 • La consolidació de les cooperatives femenines
 • La millora del nivell de vida familiar al poder accedir a feina millor remunerada

BENEFICIARIS

Zona d’actuació

Agrupaments  de les ciutats de Dogon Douchi  , Gaya  i Birni Konni . Quedant les altres zones sense cobertura del projecte pels motius expressats  en el preàmbul.

Nombre de beneficiaris.

A konni, 15 centres amb 300 aprenents

A Douchi, 12 centre amb 200 aprenents

A Gaya,    11 centres amb 275 aprenents

El que fa un total de 775 aprenents

Participació dels beneficiaris.

Els participants a l’alfabetització han de pagar una petita quota de 4200 cfa (6.00€ al canvi) com a compromís, a més de comprar-se el material necessari per assistir a les classes.

CADEV Níger i els Comitès de Solidaritat Local proporcionen l’ infraestructura i el personal necessari pel desenvolupament del projecte.

Els aprenents es comprometen a fer el manteniment de la instal·lació o la seva construcció en el cas dels hangars nous, a part de l’assistència a les classes.